Світлана Бабич. Новий Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні»

 

З 01.11.2013р. набрав чинності Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.09.2013р. № 787 «Про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні», який скасував діючий до цього наказ МОЗ України від 23 грудня 2008 року № 771 «Про затвердження Інструкції про порядок застосування допоміжних репродуктивних технологій».

Відтепер при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій учасники (медична установа, пацієнти) цього процесу переважно будуть керуватися вимогами Закону України «Про Основи законодавства України про охорону здоров’я», Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та Наказом МОЗ України від 09.09.2013 № 787.

Новел в Наказі № 787 достатньо. Насамперед зазначимо ті, що пов’язані з сурогатним материнством.

Відтепер для проведення програми сурогатного материнства (СМ) медичний заклад повинен мати, окрім раніше визначених документів (заяв сурогатної матері, подружжя тощо), письмову згоду чоловіка сурогатної матері на її участь у програмі сурогатного материнства (визначеної форми) та нотаріально засвідчену копію договору між сурогатною матір’ю та подружжям або жінкою (чоловіком). 

Зазначимо, що раніше законодавство України не передбачало згоду чоловіка сурогатної матері на участь у програмі сурогатного материнства.

Щодо до договору між сурогатною матір’ю та подружжям або жінкою (чоловіком), то як правило він укладався в простій письмовій формі, що відповідно несло в собі чимало зручностей, особливо для іноземців. 

Наказ МОЗ України №787 у сфері сурогатного материнства є безперечним кроком вперед на шляху вдосконалення медичного законодавства, є більш узгодженим з нормами Сімейного кодексу України та нормами Цивільного кодексу України, направлений на захист прав сторін, які беруть участь у програмі сурогатного материнства.

Зазначений наказ МОЗ України №787 в п. 1.16. акцентує на тому, що збір та обробка персональних даних здійснюватиметься з додержанням вимог ЗУ «Про інформацію» та ЗУ «Про захист персональних даних»; цього не було в наказі МОЗ України №771.

Наказом МОЗ України №787 значно розширені показання для проведення запліднення in-vitro, а вік донорів ооцитів змінено: це жінки віком від 18 до 36 років (замість 20-32років раніше). Сам Наказ №787 також містить детальні алгоритми для здійснення тієї чи іншої програми ДРТ та необхідний для їх проведення перелік документів, що надає більш чітке розуміння того, в якій послідовності та за наявності яких документів потрібно проводити медичні процедури.

Уточнень зазнав й розділ щодо кріоконсервації сперми, ооцитів, ембріонів та біологічного матеріалу, оваріальної тканини. Відтепер процедура заморожування та розморожування буде проводитися ембріологом на підставі заяви на розморожування сперми, ооцитів, оваріальної тканини та заяви на розморожування і перенесення ембріонів за встановленими формами.

Важливим даний Наказ №787 є й тому, що містить в собі додаткові розділи щодо транспортування кріоконсервованих ембріонів/ооцитів/сперми/тканини яєчника/яєчка або його придатка в межах України та поза її межами, та щодо порядку застосування ДРТ з метою збереження фертильності (репродуктивна здатність).

Відтепер за бажанням пацієнта/пацієнтів їх біологічний матеріал може бути транспортований до іншого ЗОЗ як на території України, так і за її межами. Для цього потрібна письмова заява пацієнта та акт про передачу кріоконсервованих ембріонів/ооцитів/сперми/тканини яєчника/яєчка або його придатка за встановленою формою.

Розділ ХІІ Наказу №787 містить порядок застосування ДРТ з метою збереження фертильності, який дає можливість онкохворим, за їхнім бажанням, провести програми ДРТ з метою кріоконсервації ооцитів, ембріонів